Na zaskarżenie takiej decyzji do sądu mamy sześć tygodni. Termin biegnie od podjęcia uchwały na zebraniu wspólnoty bądź od dnia powiadomienia właściciela o jej treści, gdy podjęto ją w trybie indywidualnego zbierania głosów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak zakwestionować uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy zaskarżona uchwała obowiązuje

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę zwiększającą opłaty ponoszone przez właścicieli na fundusz remontowy. Termin płatności mija na początku kwietnia. Zamierzam zaskarżyć uchwałę wspólnoty, jednak do tego czasu sąd nie rozstrzygnie sprawy. Czy mimo zaskarżenia muszę wnieść podwyższoną opłatę?

Czy pozew musi spełniać szczególne warunki

Nie zgadzam się z decyzją członków wspólnoty określającą zasady korzystania z przyblokowego parkingu. Zamierzam wnieść pozew o uchylenie tej uchwały. Czy pozew muszę konstruować w szczególny sposób?

Czy każdy może skarżyć decyzję wspólnoty

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej zobowiązała zarząd do składania comiesięcznych sprawozdań związanych z jego funkcjonowaniem. To nie spodobało się jego członkom, którzy skierowali sprawę do sądu. Czy mają do tego prawo?

Czy sąd może odwołać zarząd

Przed tygodniem wspólnota mieszkaniowa podjęła decyzję o wyborze nowego zarządu. W jego skład wchodzą nie tylko mieszkańcy, ale również osoby spoza tego grona. Dodatkowo zasiada w nim największy dłużnik wspólnoty z tytułu zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Zamierzam zakwestionować taką decyzję. Czy sąd przyzna mi rację?

Czy można uchylić uchwałę

Jako członek wspólnoty mieszkaniowej w ostatnim czasie głosowałem nad uchwałą w sprawie remontu. Głosowanie odbywało się w trybie indywidualnego zbierania głosów przez dozorcę. Po kilku dniach dowiedziałem się, że głosując nad uchwałą, nie znałem jej wszystkich postanowień. Czy fakt ten może prowadzić do jej uchylenia?

Czy sąd zweryfikuje wysokość opłat

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej w uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów zadecydowali o kapitalnym remoncie klatek schodowych w pięcioletnim bloku. W związku z tym i innymi zadaniami inwestycyjnymi zmieniła się comiesięczna wysokość opłat. Moim zdaniem świadczy to o całkowitej niegospodarności zarządu. Czy mogę zaskarżyć taką uchwałę do sądu?