Liczba postępowań dotyczących przestępstw popełnionych na tle rasowym stale rośnie – alarmuje Prokuratura Generalna.
W udostępnionym wczoraj fragmencie sprawozdania PG wskazuje się, że w 2012 r. prowadzone były w prokuraturach 473 postępowania w sprawach związanych z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych. Większość z nich, bo aż 362, dotyczy czynów popełnionych na tle rasowym.
To niemal trzykrotnie więcej niż w 2009 r. i prawie 2,5-krotnie więcej niż w 2010 r. Najczęściej podmiotem ataków były osoby pochodzenia żydowskiego (93 sprawy), czarnoskóre (58 spraw), Romowie (35 spraw) oraz Arabowie (16 spraw).
Na wszystkie 473 postępowania prowadzone w zeszłym roku 119 dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu. Ten wskaźnik również wzrósł trzykrotnie w stosunku do całego 2010 r., kiedy prowadzono zaledwie 43 takie sprawy.
Z analizy zachowań sprawców przestępstw wynika, iż najczęściej dochodziło do:
● znieważania osób z powodu przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej (206 postępowań),
● nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości (128 postępowań),
● propagowania ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego (117 postępowań),
● gróźb (48 postępowań).
W trakcie badań aktowych prowadzonych przez prokuratury nadrzędne zakwestionowano ponad 34 proc. podjętych na niższym szczeblu decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania w opisywanych sprawach.