Przyspieszenie postępowań sądowych, skrócenie czasu tymczasowego aresztowania, poprawa sytuacji mniejszości seksualnych oraz walka z rasizmem – takie m.in. rekomendacje przedstawiła Polsce Rada Praw Człowieka ONZ.
Zostały one ogłoszone w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka, któremu podlegają co 4 lata kraje członkowskie ONZ.
Pierwsza ocena Polski odbyła się w 2008 r. Od tego czasu rada zauważyła poprawę w zakresie promowania praw osób niepełnosprawnych, kobiet i dzieci oraz złagodzenie kar za przestępstwo zniesławienia.
W przedstawionych w zeszłym tygodniu rekomendacjach zaproponowała Polsce ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Zaapelowała także o większą przejrzystość śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce oraz o wykreślenie z kodeksu karnego przepisu o odpowiedzialności karnej za zniesławienie.