13 marca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu.

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi Katolickiemu.

Orzekł też, że pozbawienie samorządów prawa udziału w postępowaniu, dotyczącego zwrotu majątku gminom żydowskim, jest zgodne z konstytucją.

Chodzi o majątek ukradziony w okresie PRL. Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Według niego, zastrzeżenia budzi sposób ukształtowania sytuacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gminy) w tzw. postępowaniach regulacyjnych.

Chodzi o to, że nie mają one prawa zaskarżyć orzeczenia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne.

Pozbawienie jednostek samorządowych, statusu uczestnika postępowania - mimo że często właśnie gminom rozstrzygnięcia komisji nakazują zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo- są niezgodne z konstytucją, uważa wnioskodawca.