Składając pozew, należy dołączyć również jego odpis, który zostanie przesłany stronom. Rolą sądu nie jest bowiem samodzielne uzupełnianie takich braków – przypomniał w niedawnym postanowieniu Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Sprawa dotyczyła pozwu o zapłatę. Powód wniósł go w jednym egzemplarzu, dlatego Sąd Rejonowy w Świdnicy wezwał go do uzupełnia braków i złożenia dodatkowej kopii. Gdy nie spotkało to się z żadną reakcją ze strony zainteresowanego – sąd zwrócił mu pozew.
Powód wniósł zażalenie na to postanowienie. Przekonywał w nim, że z przyczyn obiektywnych nie był w stanie sprostać wymaganiom sądu. Mieszka bowiem w dużej odległości od sądu i przyjazd do niego byłby bardzo absorbujący. Poza tym nie ma już oryginału pozwu, bo nie zrobił kopii zawczasu. Dlatego prosi, by sąd sam skserował pismo w sekretariacie i doręczył stronie pozwanej.