Zdaniem TK kształtowanie przez resort sprawiedliwości przepisów ograniczających podstawowe prawa obywateli rozporządzeniem jest niezgodne z konstytucją.
Wniosek w sprawie uznania, że przepisy dotyczące badań lub wykonywania innych czynności (fotografowanie, pobranie odcisków palców) z udziałem oskarżonego lub podejrzanego są niezgodne z konstytucją, złożyła Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Przepisy o stosowaniu środków przymusu, a także o obecności osób trzecich podczas badania zawarte są w rozporządzeniu, podczas gdy ustawa milczy na ten temat.
– Regulacje dotyczące wolności i nietykalności osobistej powinny być zawarte w ustawie. Decydowanie o tym przez de facto jedną osobę – ministra – zawsze będzie budziło wątpliwości, a tym samym rodziło możliwość nadużyć – wskazuje dr Łukasz Chojniak, adwokat.