Konieczność uzyskania licencji syndyka ma na celu podniesienie kwalifikacji tych osób, a zatem jest zgodna z ustawą zasadniczą – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów wystąpiło do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, że nowe przepisy dotyczące uzyskania licencji syndyka są niezgodne z ustawą zasadniczą.
Wcześniej listy kandydatów na syndyków były prowadzone na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz.U. z 1998 r. nr 55, poz. 359): wystarczyło posiadać wyższe wykształcenie i odpowiedni staż pracy.