Gdy sprawca wypadku jest nieznany, firma ubezpieczeniowa nie ma narzuconego terminu zakończenia sprawy. Dla poszkodowanych oznacza to często długie miesiące oczekiwań na przesłanie pieniędzy.
Jeśli sprawca wypadku jest nieznany lub w chwili zdarzenia nie miał ważnej polisy OC, a w wypadku ranni zostali jego uczestnicy, sprawa trafia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zastępuje on ubezpieczyciela przy likwidacji szkody i wypłaca odszkodowanie.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) fundusz, podobnie jak zakłady ubezpieczeń, ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a w przypadku spraw skomplikowanych – 90 dni.