W przypadku gdy wewnętrzne postępowanie reklamacyjne nie przyniesie zakładanego przez nas efektu, sprawę o należne nam ubezpieczenie możemy skierować na drogę postępowania sądowego.

Czy sprawca wypadku musi sam płacić

W wyniku wypadku, który spowodowałem, ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie poszkodowanemu. Teraz żąda ode mnie zwrotu pieniędzy, gdyż moja firma ubezpieczeniowa uchyla się od odpowiedzialności. Czy w tej sprawie ubezpieczyciel ma rację?