Nowelizacja prawa o notariacie ma chronić osoby sprzedające np. nieruchomości przed oszustwami i wyłudzeniami. Jeśli jedna ze stron transakcji wyrazi takie życzenie, to notariusz będzie miał obowiązek przyjąć na swoje konto zapłatę, a po sporządzeniu aktu przelać ją sprzedającemu – proponuje PO w swoim projekcie.
Notariusz miałby na to trzy dni. – Tworzymy mechanizm, który zapewni wygodę i bezpieczeństwo. Pozwoli to notariuszowi w momencie zawierania transakcji stwierdzić, czy pieniądze wpłynęły – podkreśla autor rozwiązania poseł Mariusz Witczak z prezydium klubu parlamentarnego PO.
Obecnie możliwa jest sytuacja, w której np. nabywca kupuje nieruchomość, sporządzany jest akt notarialny, a następnie kupujący nie przelewa pieniędzy sprzedającemu, choć zgodnie z prawem jest już właścicielem mieszkania i może nim dysponować.