Propozycje środowiska sędziowskiego, mające na celu podwyżki opłat w postępowaniu cywilnym, mogą spowodować nieopłacalność dochodzenia mniejszych należności. A są przecież przedsiębiorstwa, których gros wierzytelności opiewa na stosunkowo niewielkie kwoty.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawiło w grudniu 2012 r. postulaty w zakresie podwyższenia opłat podstawowych w sądach. Zdaniem sędziów wyższe opłaty pozwolą m.in. wyeliminować z sądów „sprawy błahe” i ograniczyć „pieniactwo sądowe”. W tym samym miesiącu rząd nie zatwierdził projektu założeń nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz k.p.c., przewidującego m.in. zmiany w wysokości opłat, bo uznał, że proponowane podwyżki są za wysokie.

Konsekwencje dla firm