Ulotki, billboardy, kampania w prasie i strona internetowa – 2 kwietnia rusza szeroka akcja promująca korzystanie z usług radców prawnych. To pierwsza tego typu kampania samorządu prawniczego: dotychczas na podobny krok nie zdecydowali się ani adwokaci, ani notariusze.
– Z badań wynika, że 86 proc. osób w ciągu ostatnich pięciu lat w ogóle nie korzystało z pomocy prawnika. A ponad połowa z tych, którzy korzystali, zrobiła to na ostatnim etapie sprawy, kiedy już niewiele można pomóc – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– Dlatego chcemy z modelu reaktywnego, w którym decyzja o skorzystaniu z usług prawnika jest reakcją na konkretną sytuację, przejść do modelu proaktywnego, w której dana osoba będzie potrafiła rozpoznać zawczasu sytuację, w której prawnika będzie potrzebować – przekonuje.

Świadomość

A tych sytuacji, według radców, jest bardzo wiele. I dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców: kupno mieszkania, uzyskiwanie licencji i pozwoleń w urzędach, zawieranie umów itp. W kampanii zorganizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych (KIRP) nacisk będzie położony na zagrożenia i ryzyko prawne, które mogą spotkać każdego.
– W badaniach przeprowadzonych na zlecenie naszego samorządu aż 99 proc. respondentów stwierdziło, że nie korzystało z usług prawnika, bo nie było takiej potrzeby. Tymczasem czy przeciętny Polak jest w stanie sobie poradzić z wpisami w księdze wieczystej? Czy wie, co to jest hipoteka lub że gdy nabywa nieruchomość, to może się pojawić wpis o rozpoczęciu egzekucji – pyta Maciej Bobrowicz.
KIRP przygotowała 6 rodzajów ulotek dla osób fizycznych (dot. kupna mieszkania, usług bankowych, spraw administracyjnych, problemów w pracy, spraw alimentacyjnych i umów konsumenckich) oraz 6 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (dot. rozpoczynania działalności, wynajęcia lokali, rozwiązywania sporów, zatrudniania pracowników, zawierania umów i własności intelektualnej).
Foldery zawierają też informacje o tym, kim są radcy prawni, jak mogą pomóc i gdzie ich znaleźć, oraz odsyłacze do strony rejestru radców oraz do witryny www.bezpieczniej.kirp.pl stworzonej specjalnie na potrzeby kampanii.
Tam znajdują się też wyszukiwarka radców (baza obejmuje tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zgodzili się na umieszczenie ich danych) oraz informacje o możliwości ubezpieczenia się na wypadek sytuacji, w których powstaje ryzyko prawne. Ubezpieczyciel pokrywa wówczas koszty pomocy prawnika.

Koszt

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje skorzystanie z usług prawnika. Zależy to od zbyt wielu czynników. Jednak radcy zwracają uwagę, że koszty zależą w dużej mierze od tego, kiedy dana osoba zwróci się o profesjonalną pomoc.
– To tak jak przy chorobie: im później zaczniemy ją leczyć, tym będzie to kosztowniejsze – mówi Dariusz Sałajewski, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– Koszt skorzystania z pomocy prawnika w momencie, gdy klient pojawi się u niego z niepodpisaną umową, by ją skonsultować, jest zawsze o wiele niższy niż wtedy, gdy będzie miał już problem ze zobowiązaniami, które z tej umowy wynikają.
Wtedy bowiem do wynagrodzenia prawników dochodzą różnego rodzaju koszty sądowe czy urzędowe, których być może można byłoby uniknąć – konkluduje Dariusz Sałajewski.