Tegoroczne wybory samorządowe u warszawskich radców prawnych budzą wiele emocji. Pierwsze zebrania rejonowe rozpoczną się na początku marca. To dużo wcześniej niż ostatnie wybory w 2010 r., które rozpoczęły się dopiero w połowie maja. Na nich wybrano delegatów, którzy – na zgromadzeniu 16 czerwca – decydowali o obsadzie władz na trzyletnią kadencję.
Z racji tegorocznego terminu w wyborach nie weźmie udziału jeden z najliczniejszych roczników kończących aplikację. Pod koniec marca do egzaminu zawodowego będzie podchodzić ok. 1,5 tys. osób z warszawskiej izby. To potężna siła wyborcza. Co prawda uprawnionych do głosowania jest 7,7 tys. radców prawnych, jednak w ostatnich wyborach udział wzięło zaledwie 1,3 tys. (ok. 18 proc.).
– Gdyby więc cały ostatni rocznik miał prawo udziału w wyborach, mógłby przy pełnej mobilizacji sam wybrać władze – tłumaczy były aplikant.
– Korporacja ma świadomość, że wielu tegorocznych absolwentów aplikacji jest niezadowolonych i głosowałoby przeciwko obecnym władzom samorządu. Wczesny termin wyborów nie pozwoli nam na głosowanie – mówi inna osoba szykująca się do egzaminu.
Aplikanci narzekają na system edukacji na aplikacji – na kolokwia oderwane od wymagań ministerialnego egzaminu czy na zbyt małą liczbę zajęć praktycznych.
– Przez trzy i pół roku aplikacji nie byliśmy dla władz partnerem do dyskusji. Hierarchia była od początku jasna. Ruch z wyborami także nas nie dziwi. Już się przyzwyczailiśmy – dodaje inny aplikant, nie kryjąc rozgoryczenia.
– Uczestniczenie w wyborach tego rocznika jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych, niezależnych od rady – tłumaczy Michał Stępniewski, dziekan warszawskiej rady.
Wskazuje na konieczność zwołania zgromadzenia zgodnie z nową ordynacją wyborczą przed 16 czerwca 2013 r., a także na ustawowe terminy dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu radcowskiego oraz uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych.
Chodzi o konieczność zachowania regulaminowych terminów na zawiadomienie radców o zebraniach rejonowych (45 dni przed) oraz o zwołaniu zgromadzenia (45 dni przed), a także terminów na zgłaszanie kandydatów.
– Terminy przeprowadzenia wyborów w OIRP w Warszawie są determinowane wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa – przekonuje.
Na razie start w wyborach zapowiedziała grupa Nowoczesny Samorząd. Jej kandydatem na dziekana jest Włodzimierz Chróścik, obecny wicedziekan rady OIRP. Udział w wyborach weźmie także opozycyjny wobec obecnych władz Twój Samorząd. Proponuje na dziekana Agatę Rewerską. To ona prowadzi popularne wśród aplikantów kursy przygotowujące do egzaminów.
Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające i bada, czy radca prawny ma prawo szkolić aplikantów (pisaliśmy o tym na łamach DGP).
Opozycja nie kryje, że termin wyborów jest dla niej problematyczny.
– Wyznaczenie tak wczesnej daty zebrań rejonowych było zaskoczeniem, zwłaszcza że uchwałę w tej sprawie rada OIRP w Warszawie podjęła dopiero 9 stycznia 2013 r. Wpływa to bezpośrednio na terminy innych czynności wyborczych – np. terminy zgłaszania kandydatów na delegatów – mówi Agata Rewerska.
Wskazuje, że przy wyznaczeniu pierwszego zebrania rejonowego na 5 marca kandydatów na delegatów na ten termin należy zgłaszać do 3 lutego.
– Ten niespełna miesięczny okres jest krótkim czasem na przygotowanie programu, zapoznanie z nim wyborców i uzyskanie zgód na kandydowanie od przyszłych delegatów – dodaje.