Zdaniem resortu sprawiedliwości, który przygotował tę nowelizację, nie ma potrzeby utrzymywać tego obowiązku, skoro obecnie możliwy już jest powszechny i nieskomplikowany dostęp on line do treści ogłoszeń zamieszczonych w MSiG.

W dodatku od 1 lipca 2012 r. wszystkie numery monitora, w tym również archiwalne, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt założeń przewiduje również doprecyzowanie w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości przepisów dotyczących organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, zasad ustalania ceny jego numerów oraz wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Minister weźmie przy tym pod uwagę pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych związanych z zamieszczeniem ogłoszenia i wydawaniem dziennika. Oprócz tego powinien uwzględnić potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji zawartych w monitorze.

Kolejna zaproponowana zmiana przewiduje, że będą tam ogłaszane wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem że ustawa nie będzie stanowiła inaczej.

Etap legislacyjny
Założenia przyjęte przez rząd