Podczas trzydniowego posiedzenia Sejmu odbędzie się trzecie czytanie senackiego projektu ustawy śmieciowej. Pozwala on różnicować gminom metody naliczania stawek na swoim terenie i wysokość opłat poprzez wprowadzenie zwolnień lub dopłat dla właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy będą mogli też składać deklaracje w formie elektronicznej.

Szybka ścieżka

Jak przekonuje senator PO Jadwiga Rotnicka, przyjęcie projektu w formie zaproponowanej przez Senat jest niemal pewne. Główne zmiany są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez samorządy.