Trybunał Konstytucyjny zbada ustawę śmieciową. Prezes Trybunału Andrzej Rzepliński zawiadomił prezydenta Inowrocławia, że w związku ze skierowanym przez niego wnioskiem wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest prezydent Inowrocławia. "Cieszy mnie, że Trybunał zakończył wstępne rozpatrywanie wniosku, nie uznał go za bezzasadny i będzie go w całości rozpatrywał" - komentuje Ryszard Brejza

We wrześniu zeszłego roku na wniosek prezydenta Inowrocławia tamtejsi radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wniosek o zaskarżenie ustawy śmieciowej popiera już około tysiąc miast i gmin w Polsce. Samorządy sprzeciwiają się głownie zapisowi, który zmusza je do ogłoszenia przetargu na odbiór gminnych śmieci. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest odbiór śmieci przez gminne spółki. Da to gwarancję większej stabilności ceny za ich wywóz w kolejnych latach.