Przekonało się o tym blisko siedemdziesięciu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Szwoleżerów w Warszawie. Miasto odebrało im dotychczasowe 50 proc. bonifikaty w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu tylko dlatego, że są właścicielami mieszkań. Z dobrodziejstwa ulgi korzysta natomiast dalej sama spółdzielnia i ci sąsiedzi, którzy nie dokonali przekształceń i dalej mają mieszkania spółdzielcze. Problem może dotyczyć setek mieszkańców stolicy.

Różne traktowanie

Spór o prawo do bonifikat będą musiały rozstrzygnąć sądy. Na razie od odpowiedzi na pytanie, kto ma rację – miasto czy mieszkańcy, uchyliło się samorządowe kolegium odwoławcze (SKO). Uznało, że nie jest uprawnione do udzielania bonifikaty, tylko do orzekania w kwestii podwyżki. Jeśli spółdzielcy nie wygrają w sądzie, czekają ich horrendalne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

Sporna bonifikata 50 proc. została ustalona jeszcze przez prezydium rady narodowej. Prawo do niej potwierdza akt notarialny z 1963 r., w którym spółdzielni przekazano grunt w użytkowanie wieczyste.

– Do momentu przekształcenia mieszkania korzystałam z 50-proc. bonifikaty za użytkowanie wieczyste. Teraz, gdy mam odrębną własność, straciłam to prawo, mimo że dalej jestem członkiem spółdzielni – skarży się pani Zofia ze Spółdzielni Szwoleżerów.

Co ciekawe, właściciele odrębnych lokali korzystają z niższych stawek jako spółdzielcy w przypadku opłat za grunty wspólne, którymi włada spółdzielnia. Natomiast zdaniem ratusza nie mają prawa do bonifikaty za grunty pod blokiem.

– Draństwo polega na tym, że najpierw ustawodawca umożliwił spółdzielcom przekształcenia i wyodrębnienie własnych lokali. A teraz spotyka ich za to swoista kara. Muszą płacić za użytkowanie wieczyste znacznie więcej niż ich sąsiedzi, którzy mają mieszkania własnościowe. A i jedni, i drudzy są spółdzielcami – ocenia Bogdan Michalski, prezes spółdzielni.

– To absurdalna sytuacja. Spółdzielcy są nierówno traktowani. Mój sąsiad nie przekształcił mieszkania i ma ulgę, a ja wyodrębniłem własność i tracę bonifikatę – argumentuje członek spółdzielni.

Interpretacja miasta

Dzielnica Śródmieście przekonuje, że 50 proc. bonifikata w opłacie wynika z warunków umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

– Podkreślić należy, że zniżki w opłacie przysługują tylko spółdzielniom mieszkaniowym, którym oddano grunty na podstawie uchwały Prezydium Rady Narodowej z 1963 r. – wskazuje Urszula Majewska, rzecznik dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zgodnie z treścią tej uchwały „za tereny oddane w wieczyste użytkowanie spółdzielniom mieszkaniowym lokatorskim zniżka wynosi 50 proc.”.

– Uchwała powiązana jest z osobą użytkownika wieczystego, nie z konkretnym gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste (zniżka dla podmiotu – spółdzielni mieszkaniowej). Zatem zniżka przyznawana podmiotowo nie może być przeniesiona na kolejnego użytkownika wieczystego nieruchomości – przekonuje Urszula Majewska.

W konsekwencji, zdaniem urzędników, osoby nabywające na własność lokale wyodrębnione ze spółdzielni są tej zniżki pozbawione.

– W rozstrzygniętych przez SKO sprawach zauważa się stanowisko, że ani SKO, ani prezydent m.st. Warszawy nie są uprawnieni do udzielania zniżki na warunkach uchwały osobom, które wyodrębniły lokale ze spółdzielni – dodaje rzecznik dzielnicy.

Miasto zaleca więc, aby osoby o niskich dochodach wystąpiły o 50-proc. bonifikatę w opłacie na podstawie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

– Osoby niemające zaległości w opłatach za lata poprzednie mają prawo składać wnioski o zmianę terminu płatności – dodaje też Urszula Majewska.

Dobra wiadomość dla użytkowników wieczystych jest taka, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom na razie dzielnica Śródmieście nie zdecydowała się na podawanie dłużników z tytułu użytkowania wieczystego na czarne listy dłużników, prowadzone przez biura informacji gospodarczych.