Kasa Krajowa SKOK ma nowy statut. Niespodziewanie podczas ostatniego walnego zgromadzenia – 8 października 2012 r. – wprowadzono jedenaście zmian do konstytucji krajówki. Ustalono przy tym nowy kontrowersyjny system wyboru członków rady nadzorczej Kasy Krajowej. Zmieniono także zasady odwołania członków zarządu. Obie zmiany gwarantują uprzywilejowaną pozycję jednej kasie – SKOK im. Stefczyka. A kas jest obecnie 55.

Część spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKO

Złożył 5 pozwów, w których kwestionuje dokonane zmiany jako dyskryminujące i niezgodne z prawem. Z naszych informacji wynika, że z krajówką skłócone są także SKOK Kopernik oraz SKOK Kujawiak.

– Mogę się podpisać pod wszystkimi zarzutami sformułowanymi przez SKOK im. kard. Wyszyńskiego – wskazuje jeden z prezesów zbuntowanych kas.

SKOK w liczbach

SKOK w liczbach

źródło: DGP

– Na walnym poparłem tylko jedną merytoryczną zmianę, czyli uregulowanie zasad kontroli wewnętrznej. Pozostałe były niezgodne z zasadami równouprawnienia kas i głosowałem przeciwko nim – mówi.

Część uczestników październikowego walnego zarzuca, że zmiany statutu przedstawiono tuż przed ich głosowaniem, ograniczając dyskusję.

– Mieliśmy dosłownie parę minut na zapoznanie się z propozycjami – potwierdza jeden z prezesów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

– Ustalono też, że dyskusja nad uchwałami ma być skrócona do 5 minut i obejmować będzie tylko jeden głos za i jeden głos przeciw uchwale – dodaje inny uczestnik.

Relacjonuje, że zmiany uzasadniano ustnie i tłumaczono je głównie dostosowaniem do nowych przepisów o SKOK-ach, które weszły w życie 27 października 2012 r.

Dziwna rada

Kasa Krajowa to centrala SKOK-ów. Formalnie jest spółdzielnią zrzeszającą kasy. Pełni funkcję reprezentacyjną, kontrolną i stabilizacyjną. Zgodnie z nowym statutem podczas wyborów do rady nadzorczej SKOK-i będą podzielone na trzy grupy według liczby członków kas.

Ustalono tu sztywne progi. Grupa I to SKOK-i, których liczba członków wynosi powyżej 800 tys., grupa II to te, w których liczba członków mieści się w przedziale między 30 tys. a 800 tys., zaś grupa III obejmuje najmniejsze kasy, z liczbą członków poniżej 30 tys.

– Problem w tym, że tylko jeden SKOK ma powyżej 800 tys. członków. I jest to SKOK Stefczyka. Taki zapis w statucie oznacza, że ma on prawo wskazać aż 2 z 6 lub 3 z 9 członków rady nadzorczej (rada może mieć od 6 do 9 członków – red.) – tłumaczy nam działacz kas.

SKOK im. Stefczyka osobowo jest ściśle powiązany z obecnymi przewodniczącym i sekretarzem rady nadzorczej. Przewodniczący Grzegorz Bierecki (do 8 października 2012 r. prezes zarządu Kasy Krajowej) i sekretarz Adam Jedliński pełnią bowiem jednocześnie funkcje w radzie nadzorczej kasy Stefczyka. W jej radzie nadzorczej zasiadają ponadto Jarosław Bierecki (brat Grzegorza i jednocześnie pracownik Kasy Krajowej na kierowniczym stanowisku) oraz Grzegorz Buczkowski – członek organów spółek zależnych i powiązanych z Kasą Krajową.

– Kasa Stefczyka ma ponad 6 tysięcy głosów na walnym i sama jest w stanie przegłosować każdą uchwałę. Ale duża liczba innych kas też głosowała tak jak przedstawiciele Stefczyka. Większość wolała się nie narażać – tłumaczy prezes jednego ze SKOK-ów.