Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo oszczędności ulokowanych przez ponad 2 i pół miliona Polaków w SKOK-ach.

Ustawa, wprowadzając rozwiązania korzystne dla członków kas oraz dla stabilności systemu finansowego, zawiera jednak również przepisy mogące budzić wątpliwości konstytucyjne. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta Bronisław Komorowski z uwagą zapoznał się z napływającymi argumentami wskazującymi na ryzyko niekonstytucyjności.

Na obecnym etapie prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy ze względu na pozytywne skutki jakie niesie ona dla bezpieczeństwa pieniędzy wielu polskich rodzin oraz dla stabilności krajowego systemu finansowego. W Kancelarii nadal trwają pogłębione analizy zagadnień konstytucyjnych, gdyż prezydent zamierza skierować część zapisów nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa zapewni klientom SKOK-ów taką samą ochronę oszczędności, jaką mają osoby lokujące swoje pieniądze w bankach. Zgodnie z nowelizacją depozyty zgromadzone w SKOK-ach zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzięki wejściu w życie nowelizacji pieniądze gromadzone w Kasach będą równie dobrze chronione, jak te zdeponowane w bankach. Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oszczędności Polaków oraz stabilności SKOK-ów, a tym samym całego sektora finansowego i polskiej gospodarki.

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe instrumenty nadzorcze, a doprecyzowaniu ulegną przepisy dotyczące przekazywania do KNF informacji sprawozdawczych przez SKOK-i oraz przez Kasę Krajową SKOK. KNF zyska także możliwość wydawania rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową.