Sejm przesunął wejście w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami. Młodzi kierowcy do 3 stycznia 2016 r. nie będą musieli odbywać drogiego kursu doszkalającego czy jeździć z naklejką z symbolem liścia klonowego. Jednak również dopiero za trzy lata wejdą w życie zmiany dotyczące limitowanych punktów karnych: do tego czasu policja będzie mogła nakładać na kierowców dowolną ilość punktów karnych za wykroczenia drogowe.
Wzór nowego prawa jazdy / Inne / GPK - zawodowe

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. To ważne dla kierowców, ponieważ ustawa ta przesuwa z 19 stycznia 2013 r. na 4 stycznia 2016 r. termin wejścia w życie części przepisów, których stosowanie jest związane z rozszerzonym zakresem danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz z procesami opartymi na komunikacji z CEK.

W tym czasie ma zostać przebudowany system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu dostosowania go do ustawy o kierujących pojazdami, m.in. poprzez przeniesienie do tego systemu policyjnej bazy punktów karnych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, zaś drugie czytanie zostało przeprowadzone 3 stycznia br. na posiedzeniu plenarnym. Aby zmienione przepisy weszły w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu i prezydenta.

Bez limitu punktów karnych

Także dopiero 4 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy, ograniczające do 10 punktów karnych limit punktów, które można nałożyć na kierowcę podczas jednej kontroli (póki co nie ma żadnych limitów). Pocieszające jednak jest to, że na takich samych zasadach pozostanie możliwość uczestniczenia w kursach redukujących punkty karne – wciąż więc będzie można zmniejszyć liczbę punktów karnych o 12 w ciągu roku.

Które przepisy będą obwiązywały od 19 stycznia 2013 r.?

• nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy,

• wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy,

• nowy wzór prawa jazdy,

• oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Jakie zmiany nie wejdą w życie w planowanym czasie?

Z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że do 3 stycznia 2016 r. nie zostaną zrealizowane następujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami:

• Obowiązek odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

• Obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego;

Zakaz:

• Przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej w okresie próbnym;

• Podejmowania w okresie próbnym pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

• Osobistego wykonywania w okresie próbnym działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B;

• Obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym;

• Cofnięcie uprawnień osobie, która popełniła w okresie próbnym 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo.
Projekt przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. służby (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji, PSP, Straży Granicznej, BOR) będą miały obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami służby będą miały obowiązek ukończenia kursu w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Aktualnie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wystarczą jedynie umiejętności wymagane od kandydatów na kierowców.

Nowelizacja wprowadza także przepisy przejściowe dla osób, które ukończyły szkolenie na prawo jazdy kategorii A i nie zdały jeszcze egzaminu, a od 19 stycznia 2013 r. nie spełniają nowych wymagań wiekowych (nie mają ukończonych 24 lat). Osoby te będą mogły uzyskać prawo jazdy kategorii A2.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie msw.gov.plBędzie rewolucja u pieszych?

Są szanse na to, by zmiany dotknęły także pieszych. Pojawił się pomysł, by obowiązkowe było używanie przez pieszych elementów odblaskowych na drogach po zmierzchu poza terenem zabudowanym.