Od 2013 r. formalności związane z uzyskaniem prawa jazdy będzie można załatwić przez Internet, każdy kierowca będzie miał także w Internecie swój profil i dostęp do niego. Taki system ma ukrócić handel zaświadczeniami o odbytym kursie.

Koniec z tasiemcowymi kolejkami w wydziałach komunikacji. W przyszłym roku kierowcy będą mogli wystąpić o prawo jazdy przez Internet.

19 stycznia 2013 wchodzą w życie przepisy, które ułatwią życie wszystkim kierowcom. Nowy system teleinformatyczny wprowadzi możliwość załatwiania formalności związanych z uzyskiwaniem pojawią się także dodatkowe ułatwienia dla kandydatów na kierowców.

Każdy z nich będzie miał w internecie swój profil, dostęp do niego, na bieżąco będzie mógł śledzić i uzupełniać kolejne etapy w drodze po dokument, a więc odbycie badań lekarskich, rozpoczęcie kursu, dopuszczenie do egzaminu.

Zawsze będzie można tam zajrzeć i dowiedzieć się, jakich dokumentów jeszcze nam brakuje i czy nie straciły na swojej ważności. System ten ma też wyeliminować możliwość handlu zaświadczeniami o odbytym kursie.

Podstawa prawna: Dz.U z 2012 r., poz. 1005