Pani Anna pamięta, że każdego roku odpalanie petard zaczyna się przed sylwestrem, a kanonada trwa kilka dni. – Drżę na myśl, że znów lada moment się zacznie. Zresztą pojedyncze strzały już słychać, trwają próby. A ja nie znoszę tych huków i błysków, tym bardziej że mój pies wpada wtedy w panikę i w żaden sposób nie mogę go uspokoić.
I jeszcze jedna sprawa mnie niepokoi. W poradniku o tym, jak bezpiecznie strzelać w sylwestrową noc, przeczytałam, żeby nie podchodzić do niewybuchów. To co z nimi zrobić? Zostawić? A jeśli znajdzie je dziecko lub zwierzę? Chyba należałoby zgłosić to, ale komu? – pyta pani Anna.
Najbardziej irytujące jest to, że odpalanie rac, petard i fajerwerków zaczyna się niemal zaraz po świętach Bożego Narodzenia i trwa znacznie dłużej niż do sylwestra.
Tymczasem w większości miejsc w Polsce legalnie można to robić tylko 31 grudnia i 1 stycznia. W regionach, w których przeważa ludność wyznania prawosławnego, wojewoda wydaje zgodę na odpalanie również 13 i 14 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem.
Odpalanie sztucznych ogni na powitanie Nowego Roku stało się już tradycją i znalazło społeczne przyzwolenie, niedozwolone jest natomiast odpalanie ich w inne dni, ani wcześniej, ani później.
Stanowi to bowiem zakłócenie porządku i spokoju publicznego. Na publiczne i powszechne odpalanie fajerwerków każdorazowo musi wydać zgodę wojewoda i utarło się już, że wydaje taką permisję tylko na noc sylwestrową. Używanie materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonymi dniami może skończyć się mandatem karnym nawet do 500 zł.

Jak strzelać bezpiecznie i zgodnie z prawem

● Kupując fajerwerki lub petardy, zwróćmy uwagę, czy mają atest (Polska Norma nr PN-C-86061), nazwę produktu i klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, aktualną datę przydatności.
● Przed odpaleniem materiałów pirotechnicznych przeczytajmy instrukcję; musi być po polsku i znajdować się na opakowaniu.
● Fajerwerki odpalajmy wyłącznie na otwartej przestrzeni z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych; nie należy odpalać ich z okien, tarasów ani balkonów,
● Tylko zimne ognie i flary można odpalać, trzymając w ręku; nie odpalajmy w ten sposób fajerwerków.
● Nie używajmy materiałów pirotechnicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
● Dopilnujmy, by fajerwerki odpalały wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podstawa prawna
Art. 51 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114).
Art. 62a i kolejne ustawy z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1329).

Monika Niźniak, rzecznik Straży Miejskiej w Warszawie
Przypominam, że masowe i publiczne odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko w noc sylwestrową, nie wolno tego robić ani przed, ani po powitaniu nowego roku.
Jeżeli więc straż miejska dostanie zgłoszenie o naruszeniu spokoju publicznego w taki sposób, podejmie interwencję. Cały czas też kontrolujemy, czy fajerwerki sprzedawane na bazarach i targowiskach mają polskie atesty i czy nie trafiają w ręce osób nieletnich.
Apelujemy, by podczas zabawy zachować zdrowy rozsądek: nie odpalać petard w tłumie, z dachów budynków, w pobliżu materiałów łatwopalnych. Co robić, gdy mamy do czynienia z fajerwerkie niewybuchem? Gdybyśmy takie zgłoszenie dostali, na pewno musielibyśmy je przyjąć.
Nie mamy jednak u siebie specjalnej jednostki pirotechnicznej, dlatego straż mogłaby jedynie zabezpieczyć miejsce, w którym niewybuch by się znajdował, natomiast do unieszkodliwienia nieodpalonej petardy musielibyśmy wezwać straż pożarną.
Nie ma przy tym znaczenia, czy byłaby to niewielka pojedyncza petarda, czy strzelająca różnymi fajerwerkami paczka.