Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:

1. Pan Bartłomiej ADAMCZAK

Sędziowie Sądów Apelacyjnych:

1. Pani Anna Beniak
Sąd Apelacyjny w Łodzi

2. Pan Gwidon JAWORSKI
Sąd Apelacyjny w Katowicach

3. Pan Piotr MOSKWA
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sędziowie Sądów Okręgowych:

1. Pani Agnieszka BARAN
Sąd Okręgowy w Warszawie

2. Pan Błażej DOMAGAŁA
Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

3. Pani Anna GAŁAS
Sąd Okręgowy w Warszawie

4. Pani Elwira GOCŁAWSKA
Sąd Okręgowy w Warszawie

5. Pan Bartosz JANICKI
Sąd Okręgowy w Warszawie

6. Pan Marek KAPAŁA
Sąd Okręgowy w Gdańsku

7. Pani Katarzyna KISIEL
Sąd Okręgowy w Warszawie

8. Pani Agnieszka MANKIEWICZ
Sąd Okręgowy w Gdańsku

9. Pan Tomasz PAŁDYNA
Sąd Okręgowy w Warszawie

10. Pan Krzysztof RUDNICKI
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

11. Pani Monika SKALSKA
Sąd Okręgowy w Warszawie

12. Pan Cezary SKWARA
Sąd Okręgowy w Warszawie

13. Pani Joanna TOCZYDŁOWSKA
Sąd Okręgowy w Białymstoku

14. Pani Sylwia URBAŃSKA
Sąd Okręgowy w Warszawie

15. Pani Julita URYGA
Sąd Okręgowy w Białymstoku

16. Pan Jan WAWROWSKI
Sąd Okręgowy w Warszawie

17. Pani Joanna WIŚNIEWSKA - KOŁODZIEJCZYK
Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sędziowie Sądów Rejonowych:

1. Pani Anna BIRSKA
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

2. Pani Joanna CHAŁA - MAŁKOWSKA
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

3. Pani Magdalena KŁOS
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

4. Pani Katarzyna KOTŁOWSKA - WÓJCIK
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

5. Pan Paweł KUDELSKI
Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej

6. Pani Anna OLSZEWSKA - KOWALSKA
Sąd Rejonowy w Sopocie

7. Pan Grzegorz SKÓRA
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

8. Pan Artur SOBCZAK
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

9. Pan Paweł SZYMAŃSKI
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

10. Pan Tomasz UZNAŃSKI
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

11. Pan Karol WIECZORSKI
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

12. Pani Małgorzata WIŚNIEWSKA
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

13. Pani Aleksandra ZIÓŁKOWSKA - MAJKOWSKA
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl