Nowela ma przyczynić się do skrócenia procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, która – jak podaje minister sprawiedliwości – może trwać nawet 500 dni.

Gdy zmiany wejdą w życie, sędzia, chcąc objąć wolne stanowisko, będzie musiał założyć konto w systemie teleinformatycznym (dostępnym na stronie resortu sprawiedliwości) i tą drogą zgłosić swoją kandydaturę.

Na jego osobistym koncie będą zamieszczane wszystkie informacje i zdigitalizowane dokumenty wytworzone podczas procesu nominacyjnego.

W ten sam sposób będą też dokonywane doręczenia i zawiadomienia. Doręczenie będzie uznane za skuteczne w chwili zalogowania się kandydata na koncie lub po upływie 14 dni od umieszczenia pisma w systemie.

Zaproponowane przez resort sprawiedliwości zmiany mają również ograniczyć praktykę, że jeden sędzia równocześnie kandyduje na kilka wolnych stanowisk.

Projekt zakłada wprowadzenie par. 1p do art. 57 ustawy o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym „ponowne zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ukończenia poprzednio rozpoczętej procedury powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim”.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach