Rolą trybunału jest, by konstytucyjny porządek zapisany jak w kamieniu adaptować, a nie reagować emocjonalnie - twierdzi Andrzej Rzepliński.

Czy Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny? Niektóre państwa mogą się obejść bez niego...

Ale wszędzie są organy, które kontrolują konstytucyjność prawa. Czasami się inaczej nazywają. W Polsce TK został powołany jeszcze przez państwo komunistyczne, co świadczy o tym, że nawet ówcześnie rządzący odczuwali potrzebę, by zgodność prawa z porządkiem ustrojowym kontrolował wyspecjalizowany organ.