E-sąd rozpoznaje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Postępowanie to ma charakter propozycji rozstrzygnięcia sprawy, która, jeśli pozwany się jej nie sprzeciwi, stanie się ostatecznym sądowym rozstrzygnięciem. Elektroniczne postępowanie upominawcze opiera się na zwykłym postępowaniu upominawczym – funkcjonującym od dziesiątek lat i mającym ugruntowaną pozycję w systemie prawa postępowania cywilnego.
Jak przebiega elektroniczne postępowanie upominawcze?
Postępowanie rozpoczyna się od wniesienia przez powoda pozwu. Następnie sąd, w oparciu o wniesiony pozew, wydaje nakaz zapłaty, który nakazuje pozwanemu zapłacić powodowi żądaną przez niego kwotę lub wnieść w ciągu dwóch tygodni sprzeciw. Nakaz doręczany jest wraz z pozwem. Dopiero na tym etapie postępowania pozwany dowiaduje się o sprawie.