Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego, dotyczącą wygaszania mandatów samorządowców.

O podpisaniu nowelizacji poinformowano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją, w kilku przypadkach wygaśnięcie mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) stwierdzać będzie komisarz wyborczy.

Chodzi m.in. o przypadki, gdy radny stracił prawo wybieralności na skutek pozbawienia go praw publicznych czy skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

Obecnie decyzję o wygaśnięciu mandatu podejmuje, niezależnie od przyczyn, organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzane nowelizacją rozwiązanie ma skrócić procedurę wygaszania mandatów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.