Minister sprawiedliwości chce umożliwić komornikom bezpłatny dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, dla celów poszukiwania majątku dłużników w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.
Będą mogli wówczas wyszukiwać księgi wieczyste według konkretnego kryterium, np. danych identyfikacyjnych nieruchomości albo danych osobowych właściciela. Takie propozycje przewiduje projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Podobne uprawnienia dawał komornikom już program pilotażowy prowadzony przez resort przez kilka miesięcy tego roku. Sprawdził się, ponieważ przyspieszał procedury i umożliwiał skuteczniejsze dotarcie do majątku dłużnika. Dlatego komornicy uważają, że część zmian zawierająca te procedury powinna wejść w życie jak najszybciej. Tymczasem projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2013 r.