Pani Sylwia jest w ciąży. Ślubu z ojcem dziecka nie wzięła i na razie nie ma takich planów. Są jednak razem, wspólnie wynajmują mieszkanie, ale każde zameldowane jest gdzie indziej. Ona we własnościowym mieszkaniu rodziców, on w komunalnym mieszkaniu ojca.
– Czy kiedy dziecko się urodzi, będziemy mogli zameldować je tam, gdzie zameldowany jest mój narzeczony? A jeśli tak, to czy do tego potrzebna jest zgoda głównego najemcy, czyli jego ojca? – zastanawia się młoda kobieta. – Jakie mamy szanse na zamieszkanie w lokalu komunalnym po śmierci ojca narzeczonego i ewentualne staranie się o wykupienie tego mieszkania? – wybiega myślą w przyszłość.
Z zameldowaniem dziecka w mieszkaniu komunalnym, w którym jest już zameldowany jego ojciec, nie powinno być większych kłopotów.
Jest tylko jeden warunek – pani Sylwia musi zamieszkać wraz z maluchem pod wskazanym adresem. Jak wyjaśnia adwokat Maciej Kijas, osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem.
Dziecko powinno być zameldowane w miejscu, w którym będzie mieszkać na stałe. A zatem zgodnie z prawem dziecko może być zameldowane w mieszkaniu ojca narzeczonego, jeśli faktycznie będzie tam przebywać.
Przyzwolenie ojca, który posiada tytuł prawny do lokalu, nie jest niezbędne, ale może przyspieszyć postępowanie.
– Zgodnie z obowiązującą ustawą o ewidencji ludności oraz utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego uprawnienie do lokalu nie ma obecnie znaczenia dla rozstrzygnięcia wniosku zarówno o zameldowanie, jak i wymeldowanie. – tłumaczy Maciej Kijas.
Jedyną przesłanką jest fakt pobytu w lokalu, wykazany dopuszczalnymi w postępowaniu administracyjnym środkami dowodowymi.
Mogą to być między innymi dokumenty, zeznania świadków, oględziny. Zatem zanim dziecko zostanie zameldowane w mieszkaniu narzeczonego pani Sylwii, urzędnicy mogą sprawdzić, czy rzeczywiście ono tam mieszka.

Podstawa prawna
Art. 4–14 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, (t.j. Dz.U. 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.)
Art. 691 ustawy – Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)Maciej Kijas, Kancelaria Adwokacka Maciej Kijas
Jeżeli przyjmiemy, że gminę wiąże z ojcem narzeczonego umowa najmu mieszkania komunalnego, to narzeczony pani Sylwii po śmierci ojca także będzie miał prawo do wynajmowania tego mieszkania od gminy na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego.
Powyższy przepis stanowi, że w razie śmierci najemcy w stosunek najmu lokalu wstępują m.in. dzieci najemcy, ale jedynie wtedy gdy zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu w chwili jego śmierci.
W związku z powyższym istnieje szansa na uzyskanie przez narzeczonego prawa najmu.
Jeżeli tak się stanie, możliwa będzie również próba wykupienia mieszkania komunalnego. Tryb wykupu takich mieszkań jest zróżnicowany i zależy od miejscowości, w której położony jest lokal.