W stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego uznajemy, że tworzenie i znoszenie sądów na mocy rozporządzenia jest zgodne z konstytucją - powiedział w środę PAP prokurator generalny Andrzej Seremet.

Seremet zaznaczył, że stanowisko Prokuratury Generalnej - odnoszące się do dwóch wniosków złożonych przez grupę posłów PSL oraz Krajową Radę Sądownictwa i skarżących przepisy dotyczące uprawnienia ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów rozporządzeniem - w tym tygodniu trafiło do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z przepisami PG odnosi się do każdej sprawy, jaka jest skierowana na rozprawę przed TK.

"Zajmujemy stanowisko, którego treścią jest brak stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych dających delegację do wydawania rozporządzenia przez ministra sprawiedliwości kształtującego okręgi sądów powszechnych" - powiedział prokurator generalny.

Reklama

W lipcu Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia. Zaskarżony został też zapis Prawa o ustroju sądów wojskowych, upoważniający szefa MON w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia w drodze rozporządzenia sądów wojskowych. Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali też do TK w czerwcu posłowie PSL.

Reklama

Seremet zaznaczył, że wskazywana w obu wnioskach niekonstytucyjność uprawnienia ministra sprawiedliwości do reorganizacji sądów aktem niższej rangi, a nie ustawą, jest - w przekonaniu PG - rozumowaniem nietrafnym. "Nasze stanowisko jest należycie umotywowane odwołaniem się m.in. do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego" - dodał.

"W pewnym zakresie godzimy się jednak z wnioskiem, bo naszym zdaniem sprzeczne z konstytucją jest upoważnienie dla szefa MON przewidujące możliwość wydania rozporządzenia odnoszącego się do sądów wojskowych bez wskazania kryteriów, którymi minister może się kierować" - mówił Seremet.

Na mocy podpisanego na początku października przez ministra Jarosława Gowina rozporządzenia od 1 stycznia 2013 r. 79 sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe - cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych - sąsiednich sądów.

Pomysł reformy wywołał sprzeciw wśród samorządowców z miejscowości, w których znajdują się sądy przeznaczone do zniesienia. Przeciwko opowiedziały się też PSL, PiS, SLD i Ruch Palikota. Oprócz wniosków do TK, w końcu maja - w reakcji na zapowiedzi zmian - przygotowano obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych. Przy wsparciu m.in. PSL zebrano pod nim 150 tys. podpisów. W projekcie wymieniono wszystkie istniejące obecnie w Polsce sądy rejonowe; projekt miałby wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. - tym samym uniemożliwiłby reorganizację.

W czwartek nad obywatelskim projektem będzie debatował Sejm; posłowie zapoznają się także z informacją resortu sprawiedliwości na temat przygotowanej reorganizacji.