To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak pociągnąć do odpowiedzialności dłużnika, który ukrywa majątek

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1. Czy przestępstwo uszczuplenia majątku powinno być ścigane z urzędu?

2. Czy mogę domagać się naprawienia szkody przez oskarżonego?

3. Czy mogę domagać się odszkodowania na drodze cywilnej?