Na konferencji prasowej minister zapowiedział też projekt nowego prawa upadłościowego, który m.in. będzie przewidywać, że sprawy upadłościowe będą prowadzone w sądach okręgowych.

Według zapowiedzi ministerstwa powstanie Centrum Sądownictwa Gospodarczego Warszawskiego. Chodzi o to, aby w jednym miejscu w Warszawie, w dogodnej lokalizacji, stosunkowo niedaleko od centrum, przedsiębiorcy mogli załatwić wszystkie sprawy rejestrowe, upadłościowe i procesowe-gospodarcze.

 - Skoncentrujemy - w ramach jednego okręgu - całość warszawskiego sądownictwa gospodarczego. Dzięki temu w jednym miejscu skumulowane zostanie prawie 10 proc. krajowego wpływu spraw gospodarczych z sądów rejonowych oraz 20 proc. wpływu krajowego z sądów okręgowych - powiedział Jarosław Gowin.

Wśród innych priorytetowych działań resortu, nakierowanych na ułatwienia dla przedsiębiorców, minister sprawiedliwości przedstawił projekt tzw. jednego okienka, dzięki któremu ułatwione zostanie rozpoczynanie i prowadzenie działalności.

Zniesieniu bowiem ulegnie obowiązek składania wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Skróceniu ulegnie - z 14 do 3 dni - czas oczekiwania na NIP. Dzięki tym zmianom polscy przedsiębiorcy zaoszczędzą rocznie do 100 milionów złotych - zapowiedział Jarosław Gowin.

Zdaniem resortu pozwoli to na racjonalizację i przyspieszenie działań procesowych oraz powinno spowodować poprawę efektywności wymiaru sprawiedliwości w tym obszarze.

Gowin zapowiedział też oszczędności w swym resorcie.

Prawo upadłościowe ma ratować, a nie likwidować firmy

Gowin zapowiedział także zmianę prawa upadłościowego, która ma na celu "ratowanie, a nie likwidowanie przedsiębiorstw". Dodał, że liczy, iż jego propozycje przyniosą poprawę miejsca Polski w rankingu Banku Światowego.

Według Gowina, który na specjalnej konferencji w kancelarii premiera przypominał dokonania swego resortu i przedstawiał jego zamierzenia, nowe prawo upadłościowe ma pozwolić na usprawnienie tej procedury. Powstać ma również internetowy Centralny Rejestr Upadłości z informacjami o upadających przedsiębiorstwach do kupienia przez zainteresowanych inwestorów. Założenia do projektu nowelizacji ustawy, które powstają w porozumieniu z resortem gospodarki, Gowin zapowiedział na koniec roku. Na koniec lutego zaplanowane jest przygotowanie projektu.

Resort zamierza też utworzyć w całym kraju 16 specjalistycznych wydziałów upadłościowych w sądach okręgowych, w których sędziowie zajmowaliby się tylko tą tematyką - co usprawniłoby postępowanie.