Rzecznik praw obywatelskich wskazuje, że choć resort środowiska już 6 lat temu zadeklarował, że wprowadzi nowe rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, nie wyszły one z etapu projektu założeń.

„Pismem z dnia 19 grudnia 2006 roku minister środowiska poinformował rzecznika o trwających w ministerstwie pracach koncepcyjnych nad rozwiązaniem problemu odorów emitowanych do atmosfery, braku jednolitych zasad w tym zakresie w ramach Unii Europejskiej i trwających konsultacjach.

Natomiast w odpowiedzi z 4 października 2007 roku minister środowiska zasygnalizował planowane wykreślenie art. 222 ust. 5 – 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska w związku z podjęciem prac nad założeniami do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej” – wskazuje prof. Lipowicz, dodając, że podjęte prace legislacyjne ograniczyły się do stworzenia projektu założeń do ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Do biura rzecznika niezmiennie zaś wpływają pisma od osób, które skarżą się na niedogodności związane z sąsiedztwem z zakładami przemysłowymi emitującymi nieprzyjemne wonie.

Podstawa prawna
Ustawa – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).