Dzięki zastawowi chronione są interesy wierzyciela na wypadek, gdyby strona umowy nie wykonała swojego zobowiązania, np. nie wypłaciła pieniędzy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak zabezpieczyć umowę zastawem

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym się rozwijać i zaciągnąć kredyt na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Kredytodawca uzależnił zawarcie umowy od ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu. Nie mam jednak przedmiotów, które mógłbym obciążyć. Przysługuje mi natomiast wobec mojego kontrahenta wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia za świadczone usługi. Czy mogę na niej ustanowić zastaw?

Moja firma zajmuje się produkcją bloczków betonowych. Zamierzam zawrzeć z innym przedsiębiorcą umowę o współpracę. Jednak jest to pierwsza umowa między nami i obawiam się, czy odbiorca będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań w terminie. W związku z tym chciałbym się zabezpieczyć zgodnie z prawem. Czy możemy ustanowić zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym, stanowiącym własność mojego kontrahenta?

Kupiłem samochód osobowy na giełdzie. Przed podpisaniem umowy sprawdziłem dowód rejestracyjny. Nie było w nim żadnych wpisów dotyczących zastawu rejestrowego. Później okazało się jednak, że samochód jest obciążony takim zabezpieczeniem, a zastaw jest wpisany do rejestru zastawów. Czy w takiej sytuacji obciążenie jest skuteczne?