O pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany trudnej sytuacji ekonomicznej pracowników administracji i obsługi prokuratur zaapelował do prokuratora generalnego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratur RP (ZZPiPP RP). Zdaniem związku wszystkiemu winne jest wieloletnie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w tym sektorze.
– Pracownicy prokuratur, wskutek wieloletnich zaniechań i braku zainteresowania ze strony stojących na czele tej instytucji są obecnie najgorzej uposażonym korpusem urzędniczym w Polsce – twierdzi Jacek Skała, wiceprzewodniczący prezydium rady głównej ZZP i PP RP.
W apelu podkreślono, że obecna wysokość wynagrodzeń pracowników prokuratur w żaden sposób nie przystaje do zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności. Związek przypomina, że kandydaci do pracy w prokuraturach muszą mieć ukończone studia wyższe I stopnia oraz przejść złożoną procedurę konkursową. Wszystko to ma na celu wyselekcjonowanie osób o najwyższych kwalifikacjach i cechach osobowości, które zagwarantują prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązków służbowych.