Po upływie 30 lat posiadacz gruntu, korzystający z niego jak właściciel, może go prawnie przejąć. W 10-krotnie krótszym terminie można zaś stać się właścicielem rzeczy ruchomych, chyba że posiada się je w złej wierze.
Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy poprzez upływ określonego w kodeksie cywilnym czasu. Zasiedzieć można nie tylko rzeczy ruchome, ale i grunt, budynek lub lokal, bez względu na to, kim jest jego właściciel. Zasiedzieć można też służebność, np. drogę dojazdową, i nabyć udział we współwłasności.
Zasiedzieć można tylko to, co z natury rzeczy może być przedmiotem własności. Nie można więc zasiedzieć np. pokoju w lokalu niestanowiącym odrębnej własności.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
- Czy służebność gruntową zawsze da się skutecznie zasiedzieć?