Z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpiło Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Chodziło o dokumenty powstałe w okresie od maja do lipca 2011 roku.

Stowarzyszenie domagało się informacji na temat tego, kto jest autorem poprawek, zaproszeń na komisję i nagrań z posiedzeń.

Ponadto zażądało wydruków ze skrzynki pocztowej, zarówno wiadomości wychodzących, jak i przychodzących niektórych pracowników, w tym asystenta politycznego jednego z ministrów, szefa zespołu doradców strategicznych premiera jednego z członków tego zespołu.

Kancelaria premiera przesłała drogą elektroniczną informacje i wykaz dokumentów, jednak odmówiła przekazania udostępnienia e-maili urzędników. Wyjaśniła, że takie dane nie stanowią informacji publicznej i w związku z tym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Stowarzyszenie złożyło skargę do sądu na bezczynność premiera. Podkreśliło, że obecnie komunikacja organów władzy publicznej odbywa się drogą elektroniczną, co powoduje, że jedyne dokumenty będące odzwierciedleniem tych ustaleń to dokumenty poczty elektronicznej. Tym samym powinny być upublicznione.

Wojewódzki Sąd Administracji w Warszawie, który rozpoznał skargę stowarzyszenia, przyznał mu rację. Uznał bowiem, że wniosek dotyczył poczty służbowej, a nie poczty prywatnej pracowników.

Informacje tam zawarte stanowić mogą, o czym sąd nie przesądza, element procesu legislacyjnego, którego przedmiotem była zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej. A jest to akt prawny dotyczący wszystkich obywateli, więc proces jego uchwalenia musi być transparentny.

E-maile urzędników stanowią więc informację publiczną.

NSA nie zgodził się z sądem wojewódzkim. Poczta elektroniczna urzędników dotyczy wewnętrznego działania organów. Poza tym zgodnie z konstytucją obowiązuje tajemnica korespondencji.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 września 2012 r., sygn. akt OSK 1177/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia