Nawet strona niezwolniona przez sąd z kosztów postępowania może domagać się przyznania jej adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeśli nie jest w stanie ponieść kosztów ich wynagrodzenia.

Sąd może zwolnić powoda i pozwanego od kosztów sądowych w całości lub częściowo. Zdarza się też, że zwalnia tylko z niektórych opłat albo z konkretnych wydatków. Strona, która korzysta z takich uprawnień, może domagać się także ustanowienia dla niej adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak dostać adwokata z urzędu i nie stracić go w trakcie procesu

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania

- Czy wniosek o zwolnienie z kosztów i ustanowienie pełnomocnika może poprzedzić pozew?
- Czy strona może wskazać wybranego przez siebie pełnomocnik?
- Czy można ponownie domagać się ustanowienia adwokata, gdy zmieniła się sytuacja materialna?