Kupujący rzecz mającą wadę fizyczną albo prawną może skorzystać z ochrony, jaką dają mu przepisy o rękojmi (art. 556 i następne kodeksu cywilnego). Czy tego rodzaju odpowiedzialność obowiązuje w każdym przypadku sprzedaży wadliwej rzeczy lub prawa?
Nie każdą umowę sprzedaży obejmują przepisy o rękojmi. Jeśli mamy do czynienia z tzw. umową sprzedaży konsumenckiej, wówczas kodeks cywilny w ogóle nie ma zastosowania. Natomiast w umowach między przedsiębiorcami przepisy o rękojmi stosuje się w pełnym zakresie.
Strony mogą jednak odpowiedzialność sprzedawcy z tego tytułu rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć (art. 558 par. 1 k.c.). Często zamiast rękojmi wprowadzana jest ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza.