W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może skorzystać z rękojmi, ale może też odstąpić od umowy, powołując się na błąd – orzekł Sąd Najwyższy.
Spółka A. chciała kupić samochód z przebiegiem mniejszym niż 200 tys. km. W internecie pojawiła się oferta sprzedaży Audi A6, którego właścicielką była Ewa K. Przy sprzedaży w komisie samochodowym, którego Ewa K. była właścicielką, występował w jej imieniu syn. Na liczniku widniało 142 tys. km przebiegu. Po uzgodnieniu ceny na 49,5 tys. zł spółka samochód kupiła. Na fakturze sprzedawca podał dane samochodu, m.in. stan licznika.
Kiedy jednak doszło do kolizji, podczas wizyty w warsztacie przedstawiciel spółki dowiedział się, że samochód był wykorzystywany w Niemczech jako taksówka, w oryginale miał inny kolor, poza tym stan licznika z momentu kupna nie był prawdziwy. Spółka zażądała więc od komisu zwrotu pieniędzy.
Sąd I instancji zasądził zwrot 49,5 tys. zł. Doszedł przy tym do wniosku, że powódka nie znała rzeczywistego stanu samochodu, którego przebieg wynosił w rzeczywistości ponad 321,5 tys. km. A to oznacza, że powódka złożyła oświadczenie woli pod wpływem błędu. To pozwala uchylić się od skutków oświadczenia woli na podstawie art. 88 par. 2 Kodeksu cywilnego, a więc w ciągu roku od wykrycia błędu.
Pozwany komis i Ewa K., jako interwenient uboczny złożyli jednak apelację, w której utrzymywali, że sąd powinien odnieść się do kwestii rękojmi, a nie błędu. Sąd II instancji skierował zaś do Sądu Najwyższego pytanie, czy w razie nabycia rzeczy oznaczonej co do tożsamości w nieświadomości wady, kupujący po upływie terminu do rękojmi może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu?
W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że błąd może dotyczyć także jakości kupionego towaru.
SN w odpowiedzi na zadane pytanie stwierdził, że w razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący ma wybór: może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo też uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, powołując się na błąd.