Posiłki w przypadku spóźnień autokarów i udogodnienia dla niepełnosprawnych – takie prawa mieli mieć pasażerowie od przyszłego roku. Rynek nie jest jednak gotowy i część przepisów wejdzie w życie z poślizgiem.
Po pasażerach samolotów i pociągów Unia Europejska upomniała się także o ludzi jeżdżących autobusami. Od 1 marca 2013 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz.UE.L nr 55, str. 1).
Będzie obejmować wszystkich regularnych usługodawców krajowych i transgranicznych, przewożących pasażerów na dystansie co najmniej 250 km.