Polskie prawo jest niedostosowane do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Celem konwencji było zmuszenie państw, które ją podpisały, w tym Polski, do zmiany przepisów. Ta jednak szybko nie nastąpi.
Dziś wchodzi w życie konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uznaje ona zdolność do czynności prawnych wszystkich niepełnosprawnych na równi z innymi osobami, i to we wszystkich aspektach życia. Nie wynika to jednak jednoznacznie z polskiego tłumaczenia konwencji, które w art. 12 mówi tylko o zdolności prawnej, mimo że konwencyjny termin „legal capacity” obejmuje również zdolność do czynności prawnych.

Poważne uchybienie