Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nałożenie obowiązku umieszczenia biletu czy abonamentu za parkowanie w strefie płatnej za przednią szybą samochodu nie narusza prawa.
Sprawa dotyczyła uchwały rady miasta Szczecin, którą zaskarżył rzecznik praw obywatelskich. Twierdził on bowiem, że takie umieszczenie dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie nie mieści się w pojęciu „sposób pobierania opłaty”, o którym mówi ustawa o drogach publicznych.
Zdaniem RPO wcale nie jest konieczne wylegitymowanie się przez kierowcę dowodem wniesienia opłaty za parkowanie w ściśle określony sposób.