Około 20 sierpnia będą gotowe założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych - zapowiedział w czwartek minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Do przeprowadzenia zbiórki nie będzie potrzebne pozwolenie resortu, a jedynie jej zgłoszenie.

"Ok. 20 sierpnia resort będzie miał projekt założeń i w ostatniej dekadzie sierpnia trafi on do konsultacji społecznych. To oznaczałoby, że na przełomie września i października, może na początku października, rząd przyjąłby założenia" - powiedział Boni w czwartek podczas konferencji prasowej. "Taką mam wolę, tak chciałbym, żeby było" - dodał.

W ocenie ministra, gdy rząd przyjmie założenia, nie będzie trzeba długo czekać na sam tekst nowelizacji. Treść nie jest specjalnie skomplikowana i bardzo szybko będzie można procedować nad zapisami - powiedział Boni.

"Ustawa o zbiórkach publicznych będzie dotyczyła jedynie pieniędzy zbieranych do puszki i darów materialnych. Świadczenia przekazywane na konto drogą elektroniczną, wpłaty na konto oraz sms-y nie będą przedmiotem tej ustawy, bo nie ma takiej potrzeby, nie jest to konieczne" - dodał.

Przypomniał, że proponowana przez MAC nowelizacja zmienia funkcję państwa w przypadku zbiórek publicznych. Zamiast występować o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej, będzie się ją jedynie zgłaszało.

"Państwo nie jest od tego, by wydawać tu jakiekolwiek zezwolenia. Będzie sprawdzało zgłoszenie od strony formalnej, m.in. wpis do KRS. Wszystko odbędzie się drogą elektroniczną" - powiedział Boni.

W internecie powstanie też elektroniczny wykaz zgłoszeń, żeby było wiadomo, że zbiórka jest w pełni legalna; każdy będzie miał do niego dostęp - tłumaczył proponowane zmiany. Boni przypomniał, że przepisy dotyczące przepływu środków na konto organizacji prowadzących działalność społeczną są określone w innych ustawach. "W nowelizacji będzie zobowiązanie do publicznego rozliczenia tych środków" - powiedział.

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych ma zastąpić prawo z 1933 r. MAC pracuje nad nią z udziałem przedstawicieli dotychczasowego Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW.

Pod koniec czerwca Boni wycofał z sejmowej podkomisji poprawki dotyczące zbiórek publicznych, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Propozycja spotkała się wtedy z krytyką organizacji społecznych, które obawiały się, że wprowadzenie do ustawy o zbiórkach publicznych zbiórek drogą elektroniczną zablokuje ten sposób pomocy, ponieważ będzie wymagał zgody urzędników. Boni proponuje w nowej wersji, by wpłaty elektroniczne nie były zbiórką publiczną i przygotowuje zmianę całej ustawy.

Zrzeszone w Forum Darczyńców organizacje pozarządowe oceniły, że to właściwy kierunek zmian.

"Rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia zbiórki w przestrzeni publicznej, a także zagwarantowanie obywatelom dostępu do informacji o prowadzonych zbiórkach i ich wynikach. Środki pozyskiwane przez organizacje inną drogą podlegają ścisłej kontroli, są raportowane i przede wszystkim samym organizacjom zależy, żeby darczyńcy wiedzieli jak zostały spożytkowane" - komentowała dla PAP plany Boniego Ewa Kulik-Bielińska z Forum Darczyńców.