Potrzeba ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych prowadzi do zwiększenia udziału w rynku benzyny E-10, czyli zawierającej do 10 proc. dodatków biopaliw (obecnie maksymalny dodatek biokomponentów to 7 proc.). W ten m.in. sposób rząd zamierza realizować narodowe cele redukcyjne.
W Ministerstwie Gospodarki powstał właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 169, poz. 1200).
Nowelizacja poza ustanowieniem obowiązku monitorowania i redukcji gazów cieplarnianych z paliw i energii stosowanych w transporcie zakłada też wprowadzenie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn E-10.