Począwszy od 29 kwietnia 2012 r., wszystkie osoby, które zdecydują się nabyć mieszkanie bądź dom na rynku pierwotnym (od dewelopera), zobowiązane są do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej, która jest specjalnym rodzajem umowy przedwstępnej.
W sobotę weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2012 r. nr 542) mająca w tym zakresie zastosowanie. Zgodnie z nią wynagrodzenie notariusza za umowę deweloperską może wynieść maksymalnie połowę taksy notarialnej.
Jej wysokość będzie zaś uzależniona od wartości mieszkania – im będzie ono droższe, tym stawka będzie wyższa. Pamiętać również należy, że połowę kosztów notarialnych związanych z jej podpisaniem pokryje deweloper.
Opisywane rozporządzenia zmienia także maksymalną stawkę za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament zawierający zapis windykacyjny.
Opłata za tę czynność nie będzie mogła być większa niż 200 zł.
Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosić będzie 100 zł.

Etap legislacyjny
Weszło w życie 26 maja