"Prawdziwym celem i skutkiem przedstawionego projektu - niezależnie od intencji deklarowanych w jego uzasadnieniu - jest przywrócenie kontroli politycznej rządu nad prokuraturą oraz ograniczenie niezależności prokuratorów" - głosi obszerna środowa uchwała KRP o projekcie.

KRP: projekt do prezydenta

Rada "domaga się stanowczo" zaniechania prac nad projektem oraz podjęcia prac nad opracowaniem nowej ustawy o prokuraturze. "Właściwym ośrodkiem tych prac powinna być Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w uchwale podpisanej przez jej przewodniczącego Edwarda Zalewskiego.

Według Rady projekt ministerialny "w niezwykle głęboki sposób ingeruje w ustawowe zadania, ustrój i organizację prokuratury, kwestie niezależności prokuratury i prokuratorów oraz zasady funkcjonowania".

Już w początkach maja br. KRP apelowała o przerwanie prowadzonych w resorcie sprawiedliwości prac nad zmianami ustawy o prokuraturze. Jej zdaniem rozważane pomysły grożą "powrotem do praktyki podporządkowania prokuratorów bieżącym interesom politycznym".

W lipcu projekt nowelizacji, przewidujący m.in. "wprowadzenie demokratycznej kontroli nad działalnością prokuratury" skierowano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministerstwa projekt po wakacjach powinien trafić do Sejmu. Założenia zmian Ustawy o prokuraturze rząd przyjął w czerwcu.

W uzasadnieniu projektu resort wskazał, że głównym założeniem jest "umożliwienie parlamentarnej, corocznej debaty nad działalnością prokuratury oraz wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań umożliwiających komunikowanie - pomiędzy rządem, a prokuratorem generalnym - elementarnych, z punktu widzenia polityki karnej rządu, zagadnień".

W związku z tym przewidywane jest wprowadzenie przepisów, które zobowiązywałyby ministra sprawiedliwości do opracowania - w porozumieniu z MSW - założeń zasadniczych kierunków polityki karnej, które następnie - po zaopiniowaniu przez PG - byłyby przyjmowane przez rząd. Określone przez rząd kierunki nie byłyby wiążące dla PG, ale prokurator generalny, składając coroczne sprawozdanie z działalności prokuratury, odnosiłby się do przyjętych przez rząd kierunków.

Kolejnym celem projektu jest wyraźne zdefiniowanie wytycznych, zarządzeń i poleceń, którymi posługuje się prokurator przełożony wobec podległego. Przewidywana jest też likwidacja prokuratur wojskowych i włączenie ich struktur do prokuratur powszechnych. Planowana jest także reorganizacja pionów śledczego i lustracyjnego IPN. Jednoznacznie mają też zostać uregulowane przepisy odnoszące się do prokuratorów w stanie spoczynku.