Artykuł 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu – uznał w środę Sąd Najwyższy.
W odpowiedzi na pytanie prawne katowickiego sądu okręgowego wskazał, że art. 433 k.c. – zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto je zajmuje – nie znajduje zastosowania w przypadkach zalania lokalu niżej położonego, niezależnie od tego, czy było to skutkiem awarii.
Artykuł 433 k.c. stanowi odbicie art. 150 przedwojennego kodeksu zobowiązań, który faktycznie nie był stosowany do przypadków przelania się wody przez kondygnację, a jedynie do spraw wylania się jej na zewnątrz oraz wypadnięcia z okien przedmiotów. Od tamtego czasu wiele zmieniło się jednak zarówno w budownictwie, jak i w stosunkach mieszkaniowych.