Nowe prawo

Od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, które przede wszystkim mają na celu wyeliminowanie nielegalnego handlu zwierzętami na targowiskach i giełdach.

Co ważne, ustawa zaostrza także kary np. za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem można trafić do więzienia nawet na trzy lata.

Porzucenie psa lub innego zwierzęcia jest przestępstwem (to forma znęcania się): za pozostawienie pupila na drodze czy w lesie właścicielowi grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Pies na targu nielegalny

Nowa ustawa zabrania handlu zwierzętami domowymi na targowiskach, targach i giełdach. Osoby, które zostaną przyłapane na złamaniu prawa, mogą zostać ukarane grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Sprzedaż tylko w hodowli

Legalnie można kupić psa lub kota w hodowli, miejscu chowu lub w schronisku. Dzięki temu przyszły właściciel zwierzęcia może zobaczyć warunki, w jakich zwierzę przebywa. Zabroniony jest handel i rozmnażanie zwierząt poza hodowlami, co ma na celu ograniczenie powstawania tzw. pseudohodowli.

Zakaz ten jednak nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Odpowiedzialność znalazcy

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną albo policję.

Obowiązki właścicieli zwierząt

Należy pamiętać o tym, że posiadanie zwierzęcia jest odpowiedzialnością. Prawo nakłada na właścicieli zwierząt domowych obowiązek zapewnienia im pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego.

Zwierzę powinno także mieć możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała, odpowiednią karmę i dostęp do wody.

Łańcuch nie krótszy niż 3 m

Niestety często zdarza się, że psy trzymane są na linkach czy łańcuchach bezpośrednio przywiązanych do szyi, co wymusza u nich nienaturalną pozycję. W myśl nowych przepisów właściciele mogą trzymać zwierzęta domowe na uwięzi, ale pod pewnymi warunkami.

Zwierzę nie może być trzymane na łańcuchu krótszym niż 3 metry i nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Złamanie tego przepisu jest traktowane jako wykroczenie.

Właściciel psa musi także pamiętać o tym, że nie może puszczać swojego pupila bez możliwości jego kontrolowania. Pies powinien być oznakowany w taki sposób, by można było zidentyfikować jego właściciela lub opiekuna. Oczywiście, nie dotyczy to sytuacji, gdy zwierzę biega na prywatnym, zagrodzonym terenie, np. działce czy podwórzu.

W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Za znęcanie areszt lub nawiązka do 100 tys. zł

Osoba, która zabija, uśmierca zwierzę, albo dokonuje uboju w taki sposób, który narusza przepisy - może ponieść karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Takiej samej karze podlega także właściciel, który znęca się nad zwierzęciem, np. trzyma psa lub kota w stanie rażącego zaniedbania, w brudnym kojcu, głodzi czy naraża na szkodliwe warunki atmosferyczne.

W przypadku szczególnego okrucieństwa górne widełki kary pozbawienia wolności zostały podniesione do trzech lat. Warto pamiętać także o tym, że osoba, która znęcała się nad zwierzętami może stracić prawo do ich posiadania na okres od roku do 10 lat.

Sąd może także zastosować kary finansowe wobec osób, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami: nawiązkę w wysokości od 500 do 100 000 zł. 

Statystyki policyjne

W ubiegłym roku, jak wynika ze informacji na stronie policja.gov – w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami wszczęto 1 956 postępowań, z czego w 1 441 stwierdzono przestępstwo.

Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych spraw, co świadczy o wzroście świadomości w zakresie ochrony praw zwierząt.

Jednocześnie rośnie jednak pomysłowość właścicieli pseudohodowli, którzy zwierzęta sprzedają czy to na targach, czy w Internecie. Najlepszym tego dowodem są ogłoszenia typu „Sprzedam smycz za 700 zł. Pies gratis” , które stanowią próbę ominięcia prawa.