Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, aby znieść karalność osób pełniących funkcje publiczne (np. samorządowców) za podawanie niepełnych lub nieprawdziwych oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, utrudni walkę z korupcją. Tak przynajmniej twierdzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Zastrzeżeń do resortowego projektu założeń projektu ustawy o ograniczaniu prawa karnego w obrocie gospodarczym jest więcej.

Nietrafne przesłanki